Sobre nosaltes

Our company

Aquesta Botiga es d'us cooperatiu i està al servei de les sòcies de la Cooperativa El Poblet i de totes aquelles persones que vulguin col·laborar en el comerç cooperatiu i de proximitat.

No estem enllaçades en cap botiga relacionada amb les grans corporacions.

Som una Cooperativa sense ànim de lucre i no rebem cap tipus de subvenció estatal, autonòmica o local.

Unió Acció i Autogestió

https://cooperativa.cat