Descripció

Objectes i Eines de l'edat de pedra ,facsímils amb materials reals, artesania de l'etapa Neolítica.