ITE
zoom_in
  • ITE

ITE

0,00 €
Impostos inclosos

Inspecció Tècnica d’Edificis.

Aquest control és obligatori per a tots els edificis plurifamiliars de mes de 45 anys (i per determinats habitatges unifamiliars) i consta d’un informe d’inspecció tècnica de l’edifici que s’ha d’encarregar a un tècnic de capçalera, i un certificat d’aptitud que es concedeix en funció del que constin en aquest informe. Els edificis han de passar aquesta ITE, Inspecció Tècnica d’Edificis, com fan els cotxes amb l’ITV. De tal manera s’ha de fer un seguiment durant tota la vida útil, La vigència del certificat d’aptitud de l’edifici depèn del tipus de deficiències establertes a la ITE, Inspecció Tècnica d’Edificis; sense deficiències, lleus, importants, greus o molt greus. En funció del tipus de deficiències que hi hagi en l’edifici s’ha d’aprovar un programa de rehabilitació, cal realitzar l’execució de les obres de rehabilitació i realitzar verificacions tècniques de forma periòdica mentre aquestes obres no hagin estat realitzades.

També cal que tots els edificis que han passat la ITE, Inspecció Tècnica d’Edificis, disposin d’un Llibre de l’edifici per a edificis existents que s’ha d’encarregar a un tècnic competent i en el qual ha de contenir instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions així com un arxiu de documents i un registre d’incidències. Mitjançant el llibre de l’edifici també es descriuen les caracterñístiques constructives i ens assegurem que el funcionament de tots els sistemes constructius passius, com els equipaments actius, funcionen correctament.

Referències específiques